Forteca Świerklany

IV liga – grupa: śląska II – Aktualności, Wyniki, Mecze, Tabele, Statystyki

Nowe zasady od 27.03.21

26 marca, 2021 |

Od soboty 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. współzawodnictwo/zajęcia/wydarzenia sportowe oraz działalność obiektów sportowych jest możliwa:   „wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.   Oczywiście bez udziału publiczności.   Wyłączono możliwość udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

http://slzpn.pl/slaski/zpn/aktualnosci/5126/nowe-rozporzadzenie

  • Facebook