Forteca Świerklany

IV liga – grupa: śląska II – Aktualności, Wyniki, Mecze, Tabele, Statystyki

Informacja.

31 stycznia, 2022 |Zarząd LKS FORTECA Świerklany na zebraniu w dniu 26.01.2022r. podjął Uchwałę nr 2/01/22 dotyczącą organizacji w dniu 05.03.22 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Zebranie odbędzie się w budynku klubowym przy ul. Zamkowej 6A w Świerklanach o godz. 14.00 w pierwszym terminie lub o godz. 14.15 w drugim terminie. Celem przeprowadzenia zebrania będzie wybór nowych władz na lata 2022-2023. Zapraszamy wszystkich członków Klubu.

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego LKS „FORTECA” Świerklany

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania.
 3. Informacja o powołaniu Zarządu sekcji Skata.
 4. Odczytanie Porządku i Regulaminu Zebrania.
 5. Zatwierdzenie Porządku i Regulaminu Zebrania.
 6. Wybór Komisji:

a) Mandatowej i Wyborczej,

b/ Uchwał i Wniosków

 • Sprawozdanie merytoryczne Prezesa z działalności Klubu.
 • Sprawozdanie finansowe Skarbnika Klubu.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej poparte wnioskiem o absolutorium.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej  o ważności zebrania.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Podanie kandydatów do Zarządu sekcji piłki nożnej i do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 • Wybory.
 • Przerwa – ukonstytuowanie się nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków.
 • Zabranie głosu przez nowego Prezesa oraz zaproszonych gości.
 • Zakończenie zebrania.

                    Zarząd Klubu.

 • Facebook