Forteca Świerklany

IV liga – grupa: śląska II – Aktualności, Wyniki, Mecze, Tabele, Statystyki

7 lutego, 2024 |

|Zarząd LKS FORTECA Świerklany na zebraniu w dniu 15.01.2024r. podjął Uchwałę nr 2/01/24 dotyczącą organizacji w dniu 07.03.24 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Zebranie odbędzie się w budynku klubowym przy ul. Zamkowej 6A w Świerklanach o godz. 18.30 w pierwszym terminie lub o godz. 18.45 w drugim terminie. Celem przeprowadzenia zebrania będzie wybór nowych władz na lata 2024-2025. Zapraszamy wszystkich członków Klubu.

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego LKS „FORTECA” Świerklany

 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Informacja o powołaniu Zarządu sekcji Skata.
 4. Odczytanie Porządku i Regulaminu Zebrania.
 5. Zatwierdzenie Porządku i Regulaminu Zebrania.
 6. Wybór Komisji:

a) Mandatowej i Wyborczej,

b/ Uchwał i Wniosków

 • Sprawozdanie merytoryczne.
 • Sprawozdanie finansowe.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej poparte wnioskiem o absolutorium.
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej  o ważności zebrania.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami.
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Podanie kandydatów do Zarządu sekcji piłki nożnej i do Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 • Wybory.
 • Przerwa – ukonstytuowanie się nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 • Ogłoszenie wyników wyborów.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zatwierdzenie Uchwał i Wniosków.
 • Zabranie głosu przez nowego Prezesa oraz zaproszonych gości.
 • Zakończenie zebrania.

                    Zarząd Klubu.

 • Facebook